Връщане или замяна на продукт в 14 дневен срок

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

– Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);

– Придружена е от  цялата съпътстваща документация – гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.

– Всички транспортни и други разходи по изпращане и  връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

– По нея или по опаковката й няма механични повреди.

За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

– Да съгласува със служител на „Зелена линия“ ООД адреса, на който да бъде върната.

– Всички транспортни и други разходи по изпращане и  връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на „Зелена линия“ ООД в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 7 дни „Зелена линия“ ООД превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред. Възстановяване на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 дни след получаването и прегледа на стоката.

„Зелена линия“ ООД запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.